The Way to Wealth - English and Swedish Ebook

The Way to Wealth - English and Swedish Ebook

4.99

*Paragraph-by-paragraph translation makes it easy for you to learn a new language while reading.

*Professional, accurate translation.

* Översättning av paragraf för stycke gör det enkelt för dig att lära dig ett nytt språk medan du läser.

* Professionell, exakt översättning.

--------------------

This classic novel has been translated for you and for your enjoyment and enrichment.

This Bilingual Edition makes it easy for you to strengthen your mastery of English and Swedish.

From Goodreads.com:

The first American book on personal finance, "The Way to Wealth" by Benjamin Franklin is still the best and wisest money book ever written. Originally published in 1758 as the preface to "Poor Richard's Almanack," this little gem has been through innumerable printings and sold millions of copies to those in search of smart but entertaining advice about hard work, earning and saving money and debt.

--------------------

Denna klassiska roman har översatts för dig och för din njutning och berikning.

Denna tvåspråkiga utgåva gör det enkelt för dig att stärka din behärskning av engelska och svenska.

Från Goodreads.com:

Den första amerikanska boken om personlig ekonomi, "Vejen till rikedom" av Benjamin Franklin är fortfarande den bästa och klokaste pengebok som någonsin skrivits. Ursprungligen publicerad i 1758 som förordet till "Poor Richard's Almanack" har denna lilla pärla blivit genom otaliga tryck och sålt miljontals kopior till dem som letar efter smarta men underhållande råd om hårt arbete, tjäna och spara pengar och skuld.

Add To Cart