The Way to Wealth - English and Norwegian Ebook

The Way to Wealth - English and Norwegian Ebook

4.99

*Paragraph-by-paragraph translation makes it easy for you to learn a new language while reading.

*Professional, accurate translation.

* Oversettelse i paragraf-for-avsnitt gjør det enkelt for deg å lære et nytt språk mens du leser.

* Profesjonell, nøyaktig oversettelse.

--------------------

This classic novel has been translated for you and for your enjoyment and enrichment.

This Bilingual Edition makes it easy for you to strengthen your mastery of English and Norwegian.

From Goodreads.com:

The first American book on personal finance, "The Way to Wealth" by Benjamin Franklin is still the best and wisest money book ever written. Originally published in 1758 as the preface to "Poor Richard's Almanack," this little gem has been through innumerable printings and sold millions of copies to those in search of smart but entertaining advice about hard work, earning and saving money and debt.

--------------------

Denne klassiske romanen har blitt oversatt for deg og for din glede og berikelse.

Denne tospråklige utgaven gjør det enkelt for deg å styrke styrken din på engelsk og norsk.

Fra Goodreads.com:

Den første amerikanske boken om personlig økonomi, "Veien til rikdom" av Benjamin Franklin, er fortsatt den beste og klokeste pengebok som noensinne er skrevet. Opprinnelig publisert i 1758 som forordet til "Poor Richard's Almanack", har denne lille perlen vært gjennom utallige utskrifter og solgt millioner av eksemplarer til de som søker smarte, men underholdende råd om hardt arbeid, tjene og spare penger og gjeld.

Add To Cart