The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde - English and Swedish Ebook

The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde - English and Swedish Ebook

4.99

* Paragraph-by-paragraph translation makes it easy for you to learn a new language while reading.

* Professional, accurate translation.

* Översättning av paragraf för stycke gör det enkelt för dig att lära dig ett nytt språk medan du läser.

* Professionell, exakt översättning.

 

--------------------

 

This classic novel has been translated for you and for your enjoyment and enrichment.

 

This Bilingual Edition makes it easy for you to strengthen your mastery of English and Swedish.

 

From Goodreads.com:

“Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde is the original title of a novella written by the famous Scottish author Robert Louis Stevenson that was first published in 1886. The work is commonly known today as The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, Dr Jekyll and Mr Hyde, or simply Jekyll & Hyde. It is about a London lawyer named John Gabriel Utterson who investigates strange occurrences between his old friend, Dr Henry Jekyll, and the evil Edward Hyde.”

--------------------

 

Denna klassiska roman har översatts för dig och för din njutning och berikning.

Denna tvåspråkiga utgåva gör det enkelt för dig att stärka din behärskning av engelska och svenska.

Från Goodreads.com:

"Märkligt fall av Dr Jekyll och Mr Hyde är den ursprungliga titeln på en novella skriven av den berömda skotska författaren Robert Louis Stevenson som publicerades första gången 1886. Arbetet är vanligen känt idag som Dr Jekyll och Hyde, Dr Jekyll och Mr Hyde, eller helt enkelt Jekyll & Hyde. Det handlar om en advokat i London som heter John Gabriel Utterson, som undersöker konstiga händelser mellan hans gamla vän, Dr Henry Jekyll och den onda Edward Hyde. "

Add To Cart