The Shipwrecked Orphans - English and Swedish Ebook

The Shipwrecked Orphans - English and Swedish Ebook

4.99

* Paragraph-by-paragraph translation makes it easy for you to learn a new language while reading.

* Professional, accurate translation.

* Översättning av paragraf för stycke gör det enkelt för dig att lära dig ett nytt språk medan du läser.

* Professionell, exakt översättning.

--------------------

This classic novel has been translated for you and for your enjoyment and enrichment.

This Bilingual Edition makes it easy for you to strengthen your mastery of English and Swedish.

From Goodreads.com:

“John Ireland, who boarded the Charles Eaton as a ship's assistant, recounts the harrowing true story of his shipwreck and ensuing trials to survive.”

--------------------

Denna klassiska roman har översatts för dig och för din njutning och berikning.

Denna tvåspråkiga utgåva gör det enkelt för dig att stärka din behärskning av engelska och svenska.

Från Goodreads.com:

"John Ireland, som gick ombord på Charles Eaton som skeppsassistent, berättar om den svåra sanna berättelsen om sitt skeppsbrott och efterföljande försök att överleva."

Add To Cart