The Shipwrecked Orphans - English and Norwegian Ebook

The Shipwrecked Orphans - English and Norwegian Ebook

4.99

* Paragraph-by-paragraph translation makes it easy for you to learn a new language while reading.

* Professional, accurate translation.

* Oversettelse i paragraf-for-avsnitt gjør det enkelt for deg å lære et nytt språk mens du leser.

* Profesjonell, nøyaktig oversettelse.

--------------------

This classic novel has been translated for you and for your enjoyment and enrichment.

This Bilingual Edition makes it easy for you to strengthen your mastery of English and Norwegian.

From Goodreads.com:

“John Ireland, who boarded the Charles Eaton as a ship's assistant, recounts the harrowing true story of his shipwreck and ensuing trials to survive.”

--------------------

Denne klassiske romanen har blitt oversatt for deg og for din glede og berikelse.

Denne tospråklige utgaven gjør det enkelt for deg å styrke styrken din på engelsk og norsk.

Fra Goodreads.com:

"John Ireland, som gikk ombord på Charles Eaton som skipsassistent, forteller om den forferdelige sanne historien om hans skipbrudd og etterfølgende forsøk på å overleve."

Add To Cart