The Secret Garden - English and Swedish Ebook

The Secret Garden - English and Swedish Ebook

4.99

* Paragraph-by-paragraph translation makes it easy for you to learn a new language while reading.
* Professional, accurate translation.
* Översättning av paragraf för stycke gör det enkelt för dig att lära dig ett nytt språk medan du läser.
* Professionell, exakt översättning.

--------------------

This classic novel has been translated for you and for your enjoyment and enrichment.

This Bilingual Edition makes it easy for you to strengthen your mastery of English and Swedish.

From Goodreads.com:
"One of the most delightful and enduring classics of children's literature, The Secret Garden by Victorian author Frances Hodgson Burnett has remained a firm favorite with children the world over ever since it made its first appearance. Initially published as a serial story in 1910 in The American Magazine, it was brought out in novel form in 1911. "

--------------------

Denna klassiska roman har översatts för dig och för din njutning och berikning.

Denna tvåspråkiga utgåva gör det enkelt för dig att stärka din behärskning av engelska och svenska.

Från Goodreads.com:
"En av de mest förtjusande och uthålliga klassikerna av barnlitteratur, The Secret Garden av den viktorianska författaren Frances Hodgson Burnett har varit en fast favorit med barn världen över någonsin sedan det gjorde sitt första utseende. Inledningsvis publicerades som en seriehistoria 1910 i The American Magazine, det kom ut i ny form i 1911. "

Add To Cart