The Secret Garden - English and Norwegian Ebook

The Secret Garden - English and Norwegian Ebook

4.99

* Paragraph-by-paragraph translation makes it easy for you to learn a new language while reading.
* Professional, accurate translation.
* Oversettelse i paragraf-for-avsnitt gjør det enkelt for deg å lære et nytt språk mens du leser.
* Profesjonell, nøyaktig oversettelse.

--------------------

This classic novel has been translated for you and for your enjoyment and enrichment.

This Bilingual Edition makes it easy for you to strengthen your mastery of English and Norwegian.

From Goodreads.com:
"One of the most delightful and enduring classics of children's literature, The Secret Garden by Victorian author Frances Hodgson Burnett has remained a firm favorite with children the world over ever since it made its first appearance. Initially published as a serial story in 1910 in The American Magazine, it was brought out in novel form in 1911. "

--------------------

Denne klassiske romanen har blitt oversatt for deg og for din glede og berikelse.

Denne tospråklige utgaven gjør det enkelt for deg å styrke styrken din på engelsk og norsk.

Fra Goodreads.com:
"En av de mest herlige og varige klassikerne av barnelitteratur, The Secret Garden av den viktorianske forfatteren Frances Hodgson Burnett, har vært en fast favoritt med barn verden over helt siden det ble sitt første utseende. Opprinnelig publisert som en seriehistorie i 1910 i The American Magazine, ble det brakt ut i romanform i 1911. "

Add To Cart