The Romance of Lust - English and Swedish Ebook

The Romance of Lust - English and Swedish Ebook

4.99

* Paragraph-by-paragraph translation makes it easy for you to learn a new language while reading.

* Professional, accurate translation.

* Översättning av paragraf för stycke gör det enkelt för dig att lära dig ett nytt språk medan du läser.

* Professionell, exakt översättning.

--------------------

This classic novel has been translated for you and for your enjoyment and enrichment.

This Bilingual Edition makes it easy for you to strengthen your mastery of English and Swedish.

From Goodreads.com:

“This novel may well represent the highest moment in nineteenth-century sexual imagination. An unabashed portrait of a classic erotic drama, it is considered by critics of the form to be an unparalleled and wholly satisfying reading experience.”

--------------------

Denna klassiska roman har översatts för dig och för din njutning och berikning.

Denna tvåspråkiga utgåva gör det enkelt för dig att stärka din behärskning av engelska och svenska.

Från Goodreads.com:

"Denna roman kan väl representera det högsta ögonblicket i sexuella fantasin från nittonde århundradet. Ett obestämt porträtt av ett klassiskt erotiskt drama, anses av kritiker av formuläret vara en oöverträffad och helt tillfredsställande läsupplevelse. "

Add To Cart