The Romance of Lust - English and Norwegian Ebook

The Romance of Lust - English and Norwegian Ebook

4.99

* Paragraph-by-paragraph translation makes it easy for you to learn a new language while reading.

* Professional, accurate translation.

* Oversettelse i paragraf-for-avsnitt gjør det enkelt for deg å lære et nytt språk mens du leser.

* Profesjonell, nøyaktig oversettelse.

--------------------

This classic novel has been translated for you and for your enjoyment and enrichment.

This Bilingual Edition makes it easy for you to strengthen your mastery of English and Norwegian.

From Goodreads.com:

“This novel may well represent the highest moment in nineteenth-century sexual imagination. An unabashed portrait of a classic erotic drama, it is considered by critics of the form to be an unparalleled and wholly satisfying reading experience.”

--------------------

Denne klassiske romanen har blitt oversatt for deg og for din glede og berikelse.

Denne tospråklige utgaven gjør det enkelt for deg å styrke styrken din på engelsk og norsk.

Fra Goodreads.com:

"Denne novellen kan vel representere det høyeste øyeblikket i seksuelt fantasi fra det nittende århundre. Et unabashed portrett av et klassisk erotisk drama, anses av kritikere av skjemaet å være en enestående og fullstendig tilfredsstillende leseopplevelse. "

Add To Cart