The Prince - English and Swedish Ebook

The Prince - English and Swedish Ebook

4.99

* Paragraph-by-paragraph translation makes it easy for you to learn a new language while reading.

* Professional, accurate translation.

* Översättning av paragraf för stycke gör det enkelt för dig att lära dig ett nytt språk medan du läser.

* Professionell, exakt översättning.

--------------------

 

This classic novel has been translated for you and for your enjoyment and enrichment.

 

This Bilingual Edition makes it easy for you to strengthen your mastery of English and Swedish.

 

From Goodreads.com:

“Italian philosopher of the Renaissance, Machiavelli is one of the founders of political theory. In addition to The Prince, he was the author of many studies on the political life of the Roman Republic, Florence and other states. Together with Leonardo, he is the prototype of the man of the Renaissance.”

 

--------------------

 

Denna klassiska roman har översatts för dig och för din njutning och berikning.

Denna tvåspråkiga utgåva gör det enkelt för dig att stärka din behärskning av engelska och svenska.

Från Goodreads.com:

"Italienska filosofen av renässansen, Machiavelli är en av grundarna till politisk teori. Förutom prinsen var han författare till många studier om det romerska republikens, Florens och andra staters politiska liv. Tillsammans med Leonardo är han prototypen av renässansen. "

Add To Cart