The Prince - English and Norwegian Ebook

The Prince - English and Norwegian Ebook

4.99

* Paragraph-by-paragraph translation makes it easy for you to learn a new language while reading.

* Professional, accurate translation.

* Oversettelse av paragraf-for-avsnitt gjør det enkelt for deg å lære et nytt språk mens du leser.

* Profesjonell, nøyaktig oversettelse.

--------------------

This classic novel has been translated for you and for your enjoyment and enrichment.

This Bilingual Edition makes it easy for you to strengthen your mastery of English and Norwegian.

From Goodreads.com:

“Italian philosopher of the Renaissance, Machiavelli is one of the founders of political theory. In addition to The Prince, he was the author of many studies on the political life of the Roman Republic, Florence and other states. Together with Leonardo, he is the prototype of the man of the Renaissance.”

--------------------

Denne klassiske romanen har blitt oversatt for deg og for din glede og berikelse.

Denne tospråklige utgaven gjør det enkelt for deg å styrke din mestre på engelsk og norsk.

Fra Goodreads.com:

"Italiensk filosof av renessansen, Machiavelli er en av grunnleggerne av politisk teori. I tillegg til prinsen var han forfatter til mange studier på det politiske liv i den romerske republikken, Firenze og andre stater. Sammen med Leonardo er han prototypen til renessansmannen. "

Add To Cart