The Adventures of Sherlock Holmes - English and Swedish Ebook

The Adventures of Sherlock Holmes - English and Swedish Ebook

4.99

* Paragraph-by-paragraph translation makes it easy for you to learn a new language while reading.
* Professional, accurate translation.
* Översättning av paragraf för stycke gör det enkelt för dig att lära dig ett nytt språk medan du läser.
* Professionell, exakt översättning.

--------------------

This classic novel has been translated for you and for your enjoyment and enrichment.

This Bilingual Edition makes it easy to strengthen your mastery of English and Swedish.

From Goodreads.com:
“Since Doyle created the immortal Sherlock Holmes and his assistant Dr. Watson, no other mystery writer has come close to eclipsing him as the standard bearer in crime fiction. A brilliant London-based "consulting detective," Holmes is famous for his intellectual prowess and renowned for his skillful use of astute observation, deductive reasoning, and inference to solve difficult cases.”

--------------------

Denna klassiska roman har översatts för dig och för din njutning och berikning.

Denna tvåspråkiga utgåva gör det enkelt att stärka din förmåga att hantera engelska och svenska.

Från Goodreads.com:
"Sedan Doyle skapade den odödliga Sherlock Holmes och hans assistent Dr. Watson, har ingen annan mysteriumförfattare kommit nära att förtära honom som standardbärare i brottsfiktion. En strålande London-baserad "konsultdetektiv", Holmes är känd för sin intellektuella förmåga och är känd för sin skickliga användning av akut observation, deductiv resonemang och inferens för att lösa svåra fall. "

Add To Cart