The Adventures of Sherlock Holmes - English and Norwegian Ebook

The Adventures of Sherlock Holmes - English and Norwegian Ebook

4.99

* Paragraph-by-paragraph translation makes it easy for you to learn a new language while reading.
* Professional, accurate translation.
* Oversettelse i paragraf-for-avsnitt gjør det enkelt for deg å lære et nytt språk mens du leser.
* Profesjonell, nøyaktig oversettelse.

--------------------

This classic novel has been translated for you and for your enjoyment and enrichment.

This Bilingual Edition makes it easy to strengthen your mastery of English and Norwegian.

From Goodreads.com:
“Since Doyle created the immortal Sherlock Holmes and his assistant Dr. Watson, no other mystery writer has come close to eclipsing him as the standard bearer in crime fiction. A brilliant London-based "consulting detective," Holmes is famous for his intellectual prowess and renowned for his skillful use of astute observation, deductive reasoning, and inference to solve difficult cases.”

--------------------

Denne klassiske romanen har blitt oversatt for deg og for din glede og berikelse.

Denne tospråklige utgaven gjør det enkelt å styrke styrken din på engelsk og norsk.

Fra Goodreads.com:
"Siden Doyle opprettet den utødelige Sherlock Holmes og hans assistent Dr. Watson, har ingen annen mysterierforfatter kommet nær å fortelle ham som standardbærer i kriminalfiksjon. En strålende London-basert "konsulentspecialist" Holmes er kjent for sin intellektuelle dyktighet og er kjent for sin dyktige bruk av astute observasjon, deduktive resonnementer og inferanse for å løse vanskelige saker. "

Add To Cart