Metamorphosis - English and Swedish Ebook

Metamorphosis - English and Swedish Ebook

4.99

* Paragraph-by-paragraph translation makes it easy for you to learn a new language while reading.
* Professional, accurate translation.
* Översättning av paragraf för stycke gör det enkelt för dig att lära dig ett nytt språk medan du läser.
* Professionell, exakt översättning.

--------------------

This classic novel has been translated for you and for your enjoyment and enrichment.

This Bilingual Edition makes it easy to strengthen your mastery of English and Swedish.

From Goodreads.com:
“With this startling, bizarre, yet surprisingly funny first opening, Kafka begins his masterpiece, The Metamorphosis. It is the story of a young man who, transformed overnight into a giant beetle-like insect, becomes an object of disgrace to his family, an outsider in his own home, a quintessentially alienated man. A harrowing -- though absurdly comic -- meditation on human feelings of inadequacy, guilt, and isolation, The Metamorphosis has taken its place as one of the most widely read and influential works of twentieth-century fiction. As W.H. Auden wrote, ‘Kafka is important to us because his predicament is the predicament of modern man.’”

--------------------

Denna klassiska roman har översatts för dig och för din njutning och berikning.

Denna tvåspråkiga utgåva gör det enkelt att stärka din förmåga att hantera engelska och svenska.

Från Goodreads.com:
"Med denna uppseendeväckande, bisarra, men överraskande roliga första öppning, börjar Kafka sitt mästerverk, The Metamorphosis. Det är berättelsen om en ung man som förvandlas över natten till en jättebettliknande insekt, blir ett föremål för skam till sin familj, en utomstående i sitt eget hem, en helt och hållet alienerad man. En skrämmande - men absurd komisk - meditation på mänskliga känslor av otillräcklighet, skuld och isolering, har metamorfosen tagit plats som ett av de mest lästa och inflytelserika verk som fiktionerna från 1900-talet. Som W.H. Auden skrev: "Kafka är viktigt för oss, för hans predicament är den moderna mannen."

Add To Cart