Jane Eyre - English and Swedish Ebook

Jane Eyre - English and Swedish Ebook

4.99

*Paragraph-by-paragraph translation makes it easy for you to learn a new language while reading.

*Professional, accurate translation.

* Översättning av paragraf för stycke gör det enkelt för dig att lära dig ett nytt språk medan du läser.

* Professionell, exakt översättning.

--------------------

This classic novel has been translated for you and for your enjoyment and enrichment.

This Bilingual Edition makes it easy for you to strengthen your mastery of English and Swedish.

From Goodreads.com:

“Orphaned as a child, Jane has felt an outcast her whole young life. Her courage is tested once again when she arrives at Thornfield Hall, where she has been hired by the brooding, proud Edward Rochester to care for his ward Adèle. Jane finds herself drawn to his troubled yet kind spirit. She falls in love. Hard.

But there is a terrifying secret inside the gloomy, forbidding Thornfield Hall. Is Rochester hiding from Jane? Will Jane be left heartbroken and exiled once again?”

--------------------

Denna klassiska roman har översatts för dig och för din njutning och berikning.

Denna tvåspråkiga utgåva gör det enkelt för dig att stärka din behärskning av engelska och svenska.

Från Goodreads.com:

"Föräldralös som barn, Jane har känt en utstött hela sitt unga liv. Hennes mod är testat en gång till när hon kommer till Thornfield Hall, där hon har anställts av den stolta, stolta Edward Rochester för att ta hand om sin avdelning Adèle. Jane finner sig själv dragen till sin oroliga men ändå snälling. Hon blir kär. Hård.

Men det finns en skrämmande hemlighet inuti den dystra och förbjuder Thornfield Hall. Rochester gömmer sig från Jane? Kommer Jane att vara hjärtbruten och förbannad än en gång? "

Add To Cart