Jane Eyre - English and Norwegian Ebook

Jane Eyre - English and Norwegian Ebook

4.99

*Paragraph-by-paragraph translation makes it easy for you to learn a new language while reading.

*Professional, accurate translation.

* Oversettelse i paragraf-for-avsnitt gjør det enkelt for deg å lære et nytt språk mens du leser.

* Profesjonell, nøyaktig oversettelse.

--------------------

This classic novel has been translated for you and for your enjoyment and enrichment.

This Bilingual Edition makes it easy for you to strengthen your mastery of English and Norwegian.

From Goodreads.com:

“Orphaned as a child, Jane has felt an outcast her whole young life. Her courage is tested once again when she arrives at Thornfield Hall, where she has been hired by the brooding, proud Edward Rochester to care for his ward Adèle. Jane finds herself drawn to his troubled yet kind spirit. She falls in love. Hard.

But there is a terrifying secret inside the gloomy, forbidding Thornfield Hall. Is Rochester hiding from Jane? Will Jane be left heartbroken and exiled once again?”

--------------------

Denne klassiske romanen har blitt oversatt for deg og for din glede og berikelse.

Denne tospråklige utgaven gjør det enkelt for deg å styrke styrken din på engelsk og norsk.

Fra Goodreads.com:

"Foreldret som barn, har Jane følt en utstødt hele sitt unge liv. Hennes mod er testet igjen når hun kommer til Thornfield Hall, hvor hun har blitt ansatt av broderen, stolte Edward Rochester for å ta vare på hans avdeling Adèle. Jane finner seg selv trukket til sin urolige, men likevel snille ånd. Hun blir forelsket. Hard.

Men det er en skremmende hemmelighet inne i den dystre, forbudt Thornfield Hall. Glemmer Rochester Jane? Vil Jane bli igjen hjertebrudd og eksilert igjen? "

Add To Cart