Heart of Darkness - English and Swedish Ebook

Heart of Darkness - English and Swedish Ebook

4.99

* Paragraph-by-paragraph translation makes it easy for you to learn a new language while reading.
* Professional, accurate translation.
* Översättning av paragraf för stycke gör det enkelt för dig att lära dig ett nytt språk medan du läser.
* Professionell, exakt översättning.

--------------------

This classic novel has been translated for you and for your enjoyment and enrichment.

This Bilingual Edition makes it easy for you to strengthen your mastery of English and Swedish.

From Goodreads.com:
“Dark allegory describes the narrator's journey up the Congo River and his meeting with, and fascination by, Mr. Kurtz, a mysterious personage who dominates the unruly inhabitants of the region. Masterly blend of adventure, character development, psychological penetration. Considered by many Conrad's finest, most enigmatic story.”

--------------------

Denna klassiska roman har översatts för dig och för din njutning och berikning.

Denna tvåspråkiga utgåva gör det enkelt för dig att stärka din behärskning av engelska och svenska.

Från Goodreads.com:
"Mörk allegory beskriver berättarens resa upp till Kongofloden och hans möte med, och fascination av, Kurtz, en mystisk personlighet som dominerar områdets orubbliga invånare. Mästerlig blandning av äventyr, karaktärsutveckling, psykologisk penetration. Betraktas av många Conrads finaste, mest gåtfulla historia. "

Add To Cart