Heart of Darkness - English and Norwegian Ebook

Heart of Darkness - English and Norwegian Ebook

4.99

* Paragraph-by-paragraph translation makes it easy for you to learn a new language while reading.
* Professional, accurate translation.
* Oversettelse i paragraf-for-avsnitt gjør det enkelt for deg å lære et nytt språk mens du leser.
* Profesjonell, nøyaktig oversettelse.

--------------------

This classic novel has been translated for you and for your enjoyment and enrichment.

This Bilingual Edition makes it easy for you to strengthen your mastery of English and Norwegian.

From Goodreads.com:
“Dark allegory describes the narrator's journey up the Congo River and his meeting with, and fascination by, Mr. Kurtz, a mysterious personage who dominates the unruly inhabitants of the region. Masterly blend of adventure, character development, psychological penetration. Considered by many Conrad's finest, most enigmatic story.”

--------------------

Denne klassiske romanen har blitt oversatt for deg og for din glede og berikelse.

Denne tospråklige utgaven gjør det enkelt for deg å styrke styrken din på engelsk og norsk.

Fra Goodreads.com:
"Mørk allegory beskriver fortellerens reise opp til Kongo-elven og hans møte med, og fascinasjon av, Mr. Kurtz, en mystisk personlighet som dominerer de urolige innbyggerne i regionen. Mesterlig blanding av eventyr, karakterutvikling, psykologisk penetrasjon. Betraktet av mange Conrads fineste, mest gåtefulle historie. "

Add To Cart