Grimm's Fairy Tales - English and Swedish Ebook

Grimm's Fairy Tales - English and Swedish Ebook

4.99

*Paragraph-by-paragraph translation makes it easy for you to learn a new language while reading.

*Professional, accurate translation.

* Översättning av paragraf för stycke gör det enkelt för dig att lära dig ett nytt språk medan du läser.

* Professionell, exakt översättning.

--------------------

This classic novel has been translated for you and for your enjoyment and enrichment.

This Bilingual Edition makes it easy for you to strengthen your mastery of English and Swedish.

From Goodreads.com:

“The Grimm brothers were early 19th-century writers best known for their fairy tales coming from Scandinavian, Icelandic and Germanic origins. By 1807 there was a growing interest in German folk tales. The Grimm brothers were academics who invited friends to their home and asked them to relate stories they had heard. They soon published their first collection of tales and from there several more volumes followed.”

--------------------

Denna klassiska roman har översatts för dig och för din njutning och berikning.

Denna tvåspråkiga utgåva gör det enkelt för dig att stärka din behärskning av engelska och svenska.

Från Goodreads.com:

"Bröderna Grimm var tidiga 1800-talets författare mest kända för sina sagor som kommer från skandinaviska, isländska och germanska ursprung. Vid 1807 fanns det ett växande intresse för tyska folktal. Grims bröder var akademiker som bjöd in vänner till sitt hem och bad dem att relatera historier som de hade hört. De publicerade snart sin första samling av berättelser och därifrån följde flera volymer. "

Add To Cart