Grimm's Fairy Tales - English and Norwegian Ebook

Grimm's Fairy Tales - English and Norwegian Ebook

4.99

*Paragraph-by-paragraph translation makes it easy for you to learn a new language while reading.

*Professional, accurate translation.

* Oversettelse i paragraf-for-avsnitt gjør det enkelt for deg å lære et nytt språk mens du leser.

* Profesjonell, nøyaktig oversettelse.

--------------------

This classic novel has been translated for you and for your enjoyment and enrichment.

This Bilingual Edition makes it easy for you to strengthen your mastery of English and Norwegian.

From Goodreads.com:

“The Grimm brothers were early 19th-century writers best known for their fairy tales coming from Scandinavian, Icelandic and Germanic origins. By 1807 there was a growing interest in German folk tales. The Grimm brothers were academics who invited friends to their home and asked them to relate stories they had heard. They soon published their first collection of tales and from there several more volumes followed.”

--------------------

Denne klassiske romanen har blitt oversatt for deg og for din glede og berikelse.

Denne tospråklige utgaven gjør det enkelt for deg å styrke styrken din på engelsk og norsk.

Fra Goodreads.com:

"Grimm-brødrene var tidligere skuespillere fra 1800-tallet kjent for sine eventyr som kommer fra skandinavisk, islandsk og germansk opprinnelse. I 1807 var det en økende interesse for tyske folkehistorier. Grimm-brødrene var akademikere som inviterte venner til sitt hjem og ba dem om å forholde seg til historier de hadde hørt. De publiserte snart sin første samling av historier og derfra fulgte flere volumer. "

Add To Cart