Frankenstein - English and Swedish Ebook

Frankenstein - English and Swedish Ebook

4.99

*Paragraph-by-paragraph translation makes it easy for you to learn a new language while reading.
*Professional, accurate translation.
* Översättning av paragraf för stycke gör det enkelt för dig att lära dig ett nytt språk medan du läser.
* Professionell, exakt översättning.

--------------------

This classic novel has been translated for you and for your enjoyment and enrichment.

This Bilingual Edition makes it easy for you to strengthen your mastery of English and Swedish.


From Goodreads.com:
“Frankenstein, an instant bestseller and an important ancestor of both the horror and science fiction genres, not only tells a terrifying story, but also raises profound, disturbing questions about the very nature of life and the place of humankind within the cosmos: What does it mean to be human? What responsibilities do we have to each other? How far can we go in tampering with Nature? In our age, filled with news of organ donation genetic engineering, and bio-terrorism, these questions are more relevant than ever.”

--------------------

Denna klassiska roman har översatts för dig och för din njutning och berikning.

Denna tvåspråkiga utgåva gör det enkelt för dig att stärka din behärskning av engelska och svenska.


Från Goodreads.com:
"Frankenstein, en omedelbar bästsäljare och en viktig förfader till både skräck- och science-fiction-genren, berättar inte bara en skrämmande historia utan ger också djupa, störande frågor om livets natur och människans plats inom kosmos: Vad gör det betyder att vara mänsklig? Vilka ansvarsområden har vi till varandra? Hur långt kan vi gå i manipulation med naturen? I vår ålder, fylld med nyheter om organdonationsteknik och biot terrorism, är dessa frågor mer relevanta än någonsin. "

Add To Cart