Frankenstein - English and Norwegian Ebook

Frankenstein - English and Norwegian Ebook

4.99

*Paragraph-by-paragraph translation makes it easy for you to learn a new language while reading.
*Professional, accurate translation.
* Oversettelse i paragraf-for-avsnitt gjør det enkelt for deg å lære et nytt språk mens du leser.
* Profesjonell, nøyaktig oversettelse.

--------------------

This classic novel has been translated for you and for your enjoyment and enrichment.

This Bilingual Edition makes it easy for you to strengthen your mastery of English and Norwegian.


From Goodreads.com:
“Frankenstein, an instant bestseller and an important ancestor of both the horror and science fiction genres, not only tells a terrifying story, but also raises profound, disturbing questions about the very nature of life and the place of humankind within the cosmos: What does it mean to be human? What responsibilities do we have to each other? How far can we go in tampering with Nature? In our age, filled with news of organ donation genetic engineering, and bio-terrorism, these questions are more relevant than ever.”

--------------------

Denne klassiske romanen har blitt oversatt for deg og for din glede og berikelse.

Denne tospråklige utgaven gjør det enkelt for deg å styrke styrken din på engelsk og norsk.


Fra Goodreads.com:
"Frankenstein, en øyeblikkelig bestselger og en viktig forfader til både horror og science fiction-sjangrene, forteller ikke bare en skremmende historie, men reiser også dype, forstyrrende spørsmål om selve livet og menneskets plass i kosmos: Hva gjør betyr det å være menneske? Hvilke ansvar har vi til hverandre? Hvor langt kan vi gå i tukling med naturen? I vår tidsalder, fylt med nyheter om organdonasjon, genteknologi og bioterrorisme, er disse spørsmålene mer relevante enn noensinne. "

Add To Cart