Anne of Green Gables - English and Swedish Ebook

Anne of Green Gables - English and Swedish Ebook

4.99

*Paragraph-by-paragraph translation makes it easy for you to learn a new language while reading.
*Professional, accurate translation.
* Översättning av paragraf för stycke gör det enkelt för dig att lära dig ett nytt språk medan du läser.
* Professionell, exakt översättning.

--------------------

This classic novel has been translated for you and for your enjoyment and enrichment.

This Bilingual Edition makes it easy for you to strengthen your mastery of English and Swedish.

From Goodreads.com:
“Everyone's favorite redhead, the spunky Anne Shirley, begins her adventures at Green Gables, a farm outside Avonlea, Prince Edward Island. When the freckled girl realizes that the elderly Cuthberts wanted to adopt a boy instead, she begins to try to win them and, consequently, the reader, over.”

--------------------

Denna klassiska roman har översatts för dig och för din njutning och berikning.

Denna tvåspråkiga utgåva gör det enkelt för dig att stärka din behärskning av engelska och svenska.

Från Goodreads.com:
"Alla favoritstjärnor, den spottiga Anne Shirley, börjar sina äventyr på Green Gables, en gård utanför Avonlea, Prince Edward Island. När den fräckta tjejen inser att äldre Cuthberts ville anta en pojke istället, börjar hon försöka vinna dem och följaktligen läsaren över. "

Add To Cart