Anne of Green Gables - English and Norwegian Ebook

Anne of Green Gables - English and Norwegian Ebook

4.99

*Paragraph-by-paragraph translation makes it easy for you to learn a new language while reading.
*Professional, accurate translation.
* Oversettelse i paragraf-for-avsnitt gjør det enkelt for deg å lære et nytt språk mens du leser.
* Profesjonell, nøyaktig oversettelse.

--------------------

This classic novel has been translated for you and for your enjoyment and enrichment.

This Bilingual Edition makes it easy for you to strengthen your mastery of English and Norwegian.

From Goodreads.com:
“Everyone's favorite redhead, the spunky Anne Shirley, begins her adventures at Green Gables, a farm outside Avonlea, Prince Edward Island. When the freckled girl realizes that the elderly Cuthberts wanted to adopt a boy instead, she begins to try to win them and, consequently, the reader, over.”

--------------------

Denne klassiske romanen har blitt oversatt for deg og for din glede og berikelse.

Denne tospråklige utgaven gjør det enkelt for deg å styrke styrken din på engelsk og norsk.

Fra Goodreads.com:
"Alle favorittrollhuggerne, den spunky Anne Shirley, begynner sine opplevelser på Green Gables, en gård utenfor Avonlea, Prince Edward Island. Når den freckled jenta innser at de eldre Cuthberts ønsket å adoptere en gutt i stedet, begynner hun å prøve å vinne dem og dermed leseren over. "

Add To Cart