Alice's Adventures in Wonderland - English and Swedish Ebook

Alice's Adventures in Wonderland - English and Swedish Ebook

4.99

* Paragraph-by-paragraph translation makes it easy for you to learn a new language while reading.

* Professional, accurate translation.

* Översättning av paragraf för stycke gör det enkelt för dig att lära dig ett nytt språk medan du läser.

* Professionell, exakt översättning.

--------------------

This classic novel has been translated for you and for your enjoyment and enrichment.

This Bilingual Edition makes it easy for you to strengthen your mastery of English and Swedish.

From Goodreads.com:

“After a tumble down the rabbit hole, Alice finds herself far away from home in the absurd world of Wonderland. As mind-bending as it is delightful, Lewis Carroll’s 1865 novel is pure magic for young and old alike.”

--------------------

Denna klassiska roman har översatts för dig och för din njutning och berikning.

Denna tvåspråkiga utgåva gör det enkelt för dig att stärka din behärskning av engelska och svenska.

Från Goodreads.com:

"Efter en tumling ner kaninhålet finner hon sig långt hemifrån i Wonderlands absurda värld. Lewis Carrolls 1865-roman är som en böjning som den är underbar, ren magi för både unga och gamla. "

Add To Cart