Alice's Adventures in Wonderland - English and Norwegian Ebook

Alice's Adventures in Wonderland - English and Norwegian Ebook

4.99

* Paragraph-by-paragraph translation makes it easy for you to learn a new language while reading.

* Professional, accurate translation.

* Oversettelse i paragraf-for-avsnitt gjør det enkelt for deg å lære et nytt språk mens du leser.

* Profesjonell, nøyaktig oversettelse.

--------------------

This classic novel has been translated for you and for your enjoyment and enrichment.

This Bilingual Edition makes it easy for you to strengthen your mastery of English and Norwegian.

From Goodreads.com:

“After a tumble down the rabbit hole, Alice finds herself far away from home in the absurd world of Wonderland. As mind-bending as it is delightful, Lewis Carroll’s 1865 novel is pure magic for young and old alike.”

--------------------

Denne klassiske romanen har blitt oversatt for deg og for din glede og berikelse.

Denne tospråklige utgaven gjør det enkelt for deg å styrke styrken din på engelsk og norsk.

Fra Goodreads.com:

"Etter en tommel ned i kaninhullet, finner Alice seg langt hjemmefra i Wonderlands absurde verden. Lewis Carrolls 1865-roman er en ren magi for både unge og gamle. "

Add To Cart